Hãy cùng xem những công ty tuyệt vời đã hỗ trợ cho OpenShot!

Amazon Web Services

Đã tài trợ Ngày 01 tháng 2 năm 2016 đến Ngày 01 tháng 2 năm 2020 Amazon Web Services offers reliable, scalable, and inexpensive cloud computing services. Free to join, pay only for what you use. Tìm hiểu thêm

Trở thành Nhà tài trợ của OpenShot!

Nếu bạn muốn trở thành nhà tài trợ của OpenShot và muốn logo công ty của bạn được hiển thị một cách đáng tự hào tại đây (bao gồm một mô tả ngắn và một vài liên kết), vui lòng gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin!