OpenShot Video Editor được tài trợ bởi những người dùng và những người ủng hộ tuyệt vời và hào phóng của chúng tôi! Chúng tôi rất vui lòng và vinh dự trước sự đóng góp của bạn cũng như mong muốn cải thiện và phát triển OpenShot bằng những khoản tiền này!

Các khoản đóng góp hàng nhiều nhất trong
$50,00 USD - Jerry Walker
$25,00 USD - Anonymous Mới
$20,00 USD - Raul Berenguel
$5,00 USD - TJ Sweeney 6
$2,00 USD - Barton S Jahn 7
$2,00 USD - Anonymous 43
$2,00 USD - Carmen Migdalia 13
$3,00 USD - Aoife MacNamara 60
$3,00 USD - Janko Mihelić 55
$3,00 USD - mark breton 5
$5,00 USD - Lisa Bevan 3
$5,00 USD - Jondale 74
$10,00 USD - Kerry Hatcher 36
$3,00 USD - Mihaela Ionescu 40
$4,50 USD - Anne Stephens 3
$3,00 USD - dragon 62
$5,00 USD - dbond 78
$10,00 USD - James Brunet 35
$3,00 USD - Андрей Геков 46
$3,00 USD - Christian Jäkl 39
$5,00 USD - Jonathan Dukes 34
$5,00 USD - Edward Averill 34
$3,00 USD - Brandon Arnold 43
$3,00 USD - ComputerHead 33
$4,00 USD - Brian Peiris 32
$5,00 USD - Sanford Leon Graves Jr 32
$3,00 USD - muon IT Udo Pütz 27
$3,00 USD - Advait 27
$9,00 USD - Kistine Berra Lertxundi 25
$3,00 USD - Alin Miron 20
$1000,00 USD - Fred Brennan 16
$5,00 USD - Masaru Hirano 10
$3,00 USD - Scott Napier 8
$3,00 USD - Andrus O'Conda 7
$3,00 USD - Chuck Daley 7
$5,00 USD - Jarl Arntzen 83
$5,00 USD - Curtis Jemand 83
$3,00 USD - Evert Guzman 81
$5,00 USD - snorpey 80
$10,00 USD - Joshua Kao 79
$3,00 USD - Gabriel 83
Thống kê
Số lượng đóng góp: 41
Tổng số tiền: $1254,50 USD
Người đóng góp nhiều nhất: Jerry Walker
Gần đây nhất: Anonymous