OpenShot Video Editor được tài trợ bởi những người dùng và những người ủng hộ tuyệt vời và hào phóng của chúng tôi! Chúng tôi rất vui lòng và vinh dự trước sự đóng góp của bạn cũng như mong muốn cải thiện và phát triển OpenShot bằng những khoản tiền này!

Các khoản đóng góp hàng nhiều nhất trong
$20,00 USD - Anonymous Mới
$20,00 USD - Anonymous
$10,00 USD - Mark Linton
$10,00 USD - Anonymous 2
$10,00 USD - Benoni Maheia 5
$10,00 USD - Michael Chovan 15
$5,00 USD - Anonymous
$5,00 USD - Rainer H.
$5,00 USD - Anonymous
$5,00 USD - Anonymous 2
$2,00 USD - Robert Adam II 58
$2,00 USD - aldis abolins 2
$2,00 USD - Olivia Parr-Rud 19
$2,00 USD - Mouschi Debbye 22
$2,00 USD - Anonym 53
$2,00 USD - Scott Shafer
$2,00 USD - Miriam Rozenstoka 23
$2,00 USD - Anonymous 16
$2,00 USD - Anonymous 31
$3,00 USD - Aoife MacNamara 48
$3,00 USD - Janko Mihelić 43
$5,00 USD - William Wold 24
$5,00 USD - Jondale 62
$10,00 USD - Kerry Hatcher 24
$3,00 USD - Mihaela Ionescu 28
$3,00 USD - dragon 50
$5,00 USD - dbond 66
$10,00 USD - James Brunet 23
$3,00 USD - Андрей Геков 34
$3,00 USD - Christian Jäkl 27
$5,00 USD - Jonathan Dukes 23
$3,00 USD - sdiggly 31
$3,00 USD - Peter Aba 31
$5,00 USD - Edward Averill 22
$3,00 USD - Brandon Arnold 31
$3,00 USD - maria jesus LOPEZ ORTEGA 25
$3,00 USD - ComputerHead 21
$4,00 USD - Brian Peiris 21
$5,00 USD - Sanford Leon Graves Jr 20
$3,00 USD - muon IT Udo Pütz 15
$3,00 USD - Advait 15
$9,00 USD - Kistine Berra Lertxundi 13
$3,00 USD - John El 11
$3,00 USD - Alin Miron 8
$1000,00 USD - Fred Brennan 4
$10,00 USD - M Logan
$5,00 USD - Jarl Arntzen 72
$5,00 USD - Curtis Jemand 71
$3,00 USD - Evert Guzman 69
$5,00 USD - snorpey 68
$10,00 USD - Joshua Kao 68
Thống kê
Số lượng đóng góp: 51
Tổng số tiền: $1264,00 USD
Người đóng góp nhiều nhất: Anonymous
Gần đây nhất: Anonymous