OpenShot Video Editor được tài trợ bởi những người dùng và những người ủng hộ tuyệt vời và hào phóng của chúng tôi! Chúng tôi rất vui lòng và vinh dự trước sự đóng góp của bạn cũng như mong muốn cải thiện và phát triển OpenShot bằng những khoản tiền này!

Các khoản đóng góp hàng nhiều nhất trong
$50,00 USD - Chris Chen
$50,00 USD - Anonymous 2
$40,00 USD - Oded Joseph
$20,00 USD - Gary Schindler
$20,00 USD - Tyler Stafos 2
$20,00 USD - Dale Jovan Rodriguez
$20,00 USD - Anonymous
$20,00 USD - Chris Butchedr
$20,00 USD - Anonymous
$15,00 USD - Anonymous
$15,00 USD - Kenny Felton
$15,00 USD - Anonymous
$12,50 USD - David Mitchell
$10,00 USD - Анонимный
$10,00 USD - Anonym
$10,00 USD - Anonymous 32
$10,00 USD - Benoni Maheia 22
$10,00 USD - Roy Castle 24
$10,00 USD - David O
$10,00 USD - Zach
$10,00 USD - Eberhard Schultheiss
$10,00 USD - Anonymous
$10,00 USD - Aubrey Williams
$5,00 USD - Anonymous 11
$5,00 USD - Paulo Neves
$5,00 USD - TJ Sweeney 11
$5,00 USD - Anonymous 27
$5,00 USD - Anonymous
$5,00 USD - Anonymous
$5,00 USD - Anonymous 16
$5,00 USD - pineapple
$5,00 USD - Anonymous
$2,69 USD - Anonymous
$2,00 USD - Anonymous
$2,00 USD - Inma de la Torre 79
$2,00 USD - Anonymous 4
$2,00 USD - Chia-Chun Lai 63
$2,00 USD - Anonymous 13
$2,00 USD - Anonymous 14
$2,00 USD - Enda Burke 38
$2,00 USD - Scott Mc 42
$2,00 USD - Anonymous 14
$2,00 USD - Anonymous 27
$2,00 USD - harry Mới
$2,00 USD - Carmen Migdalia 18
$2,00 USD - Anonymous 5
$2,00 USD - Barton S Jahn 12
$2,00 USD - Hortz Christel
$2,00 USD - Robert Adam II 75
$2,00 USD - K. Hendry 3
$2,00 USD - Olivia Parr-Rud 36
$2,00 USD - Anonymous 7
$2,00 USD - JOHN W FRANKS 7
$2,00 USD - Anonym 70
$2,00 USD - henryotani
$2,00 USD - Pat Bell 14
$2,00 USD - Anonymous 76
$2,00 USD - SCHUELLER 2
$2,00 USD - Yolanda 66
$2,00 USD - Alisterg 35
$2,00 USD - Jesús Rubio 53
$2,00 USD - Still in Saigon 6
$2,00 USD - Turritopsis Dohrnii Teo En Ming 18
$2,00 USD - Anonymous 7
$2,00 USD - Richard Guy 12
$2,00 USD - mutinustitinus@mutinustitinus.com
$2,00 USD - Carl Andersen 88
$2,00 USD - Michael Chapman 60
$2,00 USD - Michael Chapman 60
$2,00 USD - Anonymous 21
$2,00 USD - Anonymous 30
$2,00 USD - Ben Running Bear 37
$2,00 USD - Anonymous 24
$2,00 USD - Suzey Q 49
$2,00 USD - Dal90 18
$2,00 USD - Joshua Rosenstein 6
$2,00 USD - Anonymous 48
$2,00 USD - The One And Olli 69
$2,00 USD - George Bowles 74
$1,20 USD - Rhett Mendez
$3,00 USD - Aoife MacNamara 65
$3,00 USD - mark breton 10
$3,00 USD - Janko Mihelić 61
$5,00 USD - Lisa Bevan 9
$10,00 USD - Kerry Hatcher 42
$3,00 USD - Mihaela Ionescu 45
$4,50 USD - Anne Stephens 8
$3,00 USD - dragon 68
$5,00 USD - dbond 84
$10,00 USD - James Brunet 41
$3,00 USD - Андрей Геков 51
$3,00 USD - Christian Jäkl 44
$5,00 USD - Jonathan Dukes 40
$5,00 USD - Edward Averill 40
$3,00 USD - Brandon Arnold 49
$3,00 USD - ComputerHead 39
$4,00 USD - Brian Peiris 38
$5,00 USD - Sanford Leon Graves Jr 38
$3,00 USD - muon IT Udo Pütz 33
$3,00 USD - Advait 32
$9,00 USD - Kistine Berra Lertxundi 31
$3,00 USD - Alin Miron 26
$1000,00 USD - Fred Brennan 22
$5,00 USD - Masaru Hirano 16
$3,00 USD - Scott Napier 13
$3,00 USD - Andrus O'Conda 13
$3,00 USD - Chuck Daley 12
$5,00 USD - Jarl Arntzen 89
$5,00 USD - Curtis Jemand 89
$3,00 USD - Evert Guzman 87
$5,00 USD - snorpey 85
$10,00 USD - Joshua Kao 85
$3,00 USD - Gabriel 88
Thống kê
Số lượng đóng góp: 113
Tổng số tiền: $1701,89 USD
Người đóng góp nhiều nhất: Chris Chen
Gần đây nhất: harry