Bạn đã gặp sự cố gì với OpenShot chưa? Hãy cùng cải thiện OpenShot bằng cách chia sẻ sự phát hiện này với các nhà phát triển và cộng đồng! Trang này sẽ giúp bạn tạo một báo cáo lỗi một cách chính xác và đầy đủ và nó sẽ được công khai trên trang Các sự cố GitHub của chúng tôi. Bắt đầu nào!